Skip to main content
REGULAMIN PROMOCJI

 

REGULAMIN PROMOCJI WAKACYJNEJ
SKLEPU INTERNETOWEGO BLENDYGO.PL
 
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Promocja wakacyjna BlendyGo” („Promocja wakacyjna”).
  2. Organizatorem promocji jest BZ COMMERCE GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanisławiu Dolnym przy ulicy Stanisław Dolny 458, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 5512638702 („Organizator”).
  3. W okresie trwania Promocji Organizator kod rabatowy SUMMER15, który obniża standardową cenę produktu o 15%. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami.
  4. W trakcie trwania promocji obowiązują standardowe zasady zwrotów oraz reklamacji opisane w regulaminie sklepu.
  5. Promocja obowiązuje od dnia 01.07.2024 r. do dnia 10.07.2024 r.
  6. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji powinne być zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres e-mail organizatora: kontakt@blendygo.pl. Organizator ustosunkuje się w wiadomości zwrotnej w terminie do 14 dni.
  7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.